Sant Lluc posa data al Dijous Bo

Resa la tradició que el Dijous Bo sempre se celebra el tercer dijous de novembre. I de fet és així… gairebé sempre. I de què depèn? La data es calcula a partir del 18 d’octubre, festivitat de Sant Lluc. I sempre serà el quart dijous comptant a partir del següent diumenge de l’esmentada festa. En resum, perquè el Dijous Bo no coincideixi amb el tercer dijous de novembre, com és tradicional, és “necessari” que Sant Lluc se celebri en divendres o dissabte. Només en aquests dos casos la gran festa d’Inca coincideix amb el segon dijous del penúltim mes de l’any.

El Dijous Bo sempre està precedit de tres diumenges de fira i un quart en què se celebra la festa de Santa Maria la Major, copatrona de la ciutat. Tot això suposa que Inca es converteix durant gairebé un mes en una visita obligada per als molts mallorquins que s´agraden de les populars fires, que tenen el seu colofó ​​en la festa més emblemàtica de l’illa.

El poder de convocatòria del Dijous Bo és inqüestionable, com certifica el nombre de visitants que cada any acudeix a la capital des Raiguer. Xifres sempre creixents que sobretot en els darrers anys s’han estès la festa més enllà del tradicional dijous. L’anomenat Dimecres Bo ha anat guanyant protagonisme i amb el pas dels anys s’ha convertit també en cita ineludible. És la bestreta perfecta de la gran festa de l’endemà.

X