Premis Dijous Bo 22

Oberta la convocatòria del Premi Dijous Bo 2023

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat una nova convocatòria del Premi Dijous Bo, durant la celebració del darrer Ple. Aquest guardons, any rere any, reconeixen aquelles persones, entitats o institucions que hagin duit a terme una activitat destacada en benefici de la societat inquera, que hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat o que hagin contribuït a la salvaguarda dels valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d’una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

«Un any més, promovem aquesta convocatòria amb la finalitat d’impulsar la participació ciutadana. Aquests premis són una oportunitat per reconèixer persones i empreses que són referents per a molts inquers i inqueres, i transmeten valors molt positius als ciutadans. Animam a tots els inquers i les inqueres a proposar totes aquelles persones que considerin mereixedores d’aquesta distinció», explica la regidora de Cultura Alice Weber.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el pròxim 29 de setembre de 2023. Com cada any, les propostes han d’anar acompanyades d’una instància que acrediti els motius de la candidatura, el curriculum vitae del candidat o candidata i un mínim de 10 signatures que li donin suport.

La Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials és l’encarregada de resoldre les propostes de candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. Són els mateixos membres de la Comissió els qui decideixen la quantitat de premiats cada any. Una vegada decidida la proposta de concessió del Premi Dijous Bo, s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca, que ha d’aprovar-la per majoria simple.

Les bases de la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2023 es poden consultar aquí: https://incaciutat.com/premi-dijous-bo

Imatge: darrer lliurament del Premi Dijous Bo, celebrat al Teatre Principal d’Inca.

X