Aquestes imatges corresponen a la presentació de les Fires just fa un any.

X