IV Certamen d’Arts Plàstiques Dijous Bo 2013

Arantxa Boyero es mosntró molt feliç per haver rebut el premi en el IV Certamen d’Arts Plàstiques Dijous Bo 2013.

X