Imatges i so de la Tercera Fira

En aquest vídeo es poden veure algunes imatges i so dels esdeveniments celebrats durant la Tercera Fira d’Inca.

X