Català

Revetlla!

Cau la nit i els carrers d'Inca estan plens de gent amb ganes de festa. Demà és Dijous Bo i els inquers i els nombrosos visitants gaudeixen de les atraccions, passegen, xerren, mengen i viuen les hores prèvi...
X