Santa Maria la Major, una festa solemne

Les autoritats locals acompanyades pels macers, recorregueren el carrer Major per arribar a l’església de Santa Maria la Major per tal d’assistir a la missa solemne. El ball de l’Oferta conjuntament amb el tradicionals ball dels Cossiers anaren a càrrec de la Revetla d’Inca. La tradicional amollada de coloms a càrrec del Club Columbòfil Inquer no falta a la cita de cada any.

X