Pregó i concert DIJOUS BO 2016

Pregó llegit a càrrec de Josep M. Ramis de Otazúa, director general de les Illes Balears del Corte Inglés que donà per inaugurada la Setmana Gran del Dijous Bo.

X