“La 1ª Fira ha estat positiva, en l’àmbit de comerç.” Una frase que dóna esperança en un moment en què la competència és tan forta. “L’Ajuntament ha fet un esforç, i l’Associació també, però hem de millorar, perquè, si ho penses, ara hi ha fires a Felanitx, Campos, Santanyí… Tots els pobles han ‘espavilat’ molt. I els retalls en finançament tampoc no ajuden.” És un moment en què altres pobles han vist la feina d’Inca i el potencial de les Fires, i cada vegada és més difícil treure gent. “El Dijous Bo té la fama, ja ha guanyat un prestigi, però amb les Fires encara hem de fer més esforç econòmic i d’organització.”

No obstant això, Nicolau hi veu moltes coses positives: “Enguany s’està fent una molt bona feina amb la publicitat i la comunicació, i s’ha començat abans. A més, les noves idees temàtiques poden resultar molt positives a llarg termini, però ja et dic que hem de fer una inversió i intentar que el centre d’Inca s’ompli de gent. Nosaltres som partidaris d’ampliar cada fira a dos dies.” Nicolau és conscient de les molèsties que allò pot suposar per a part dels veïns, però pensa que s’ha d’aguantar un poc “en benefici d’Inca, de tots els inquers. Hi ha pobles que pagarien per poder queixar-se de tenir aquestes fires”.

X