Presentació dels guanyadors dels premis literaris Pare Colom 2012

Amb data 25 d’octubre de 2012, dijous, i dins del marc de la II Fira d’Inca, es durà a terme la presentació dels guanyadors del premis literaris Pare Colom 2012. Els premis Pare Colom, els quals s’atorguen en tres categories (narrativa, poesia i teatre), es presentaran a les 20.30 a la sala de conferències del Claustre de Sant Domingo, a Inca. Els guardonats hi seràn l’autor Jaume Pons amb l’obra Faula, a la categoria de narrativa, Jaume Pomar amb Cants de Montalt, pel que respecta a poesia, i l’obra teatral Això és Àustria, de Joan Jordi Miralles. Els guardons, que pretenen fomentar l’escriptura i la cultura balear, han estat ampliats fa quatre anys, amb la incorporació de la categoria de poesia, i fa tres anys s’hi va afegir també el teatre. El lliurament tindrà lloc a l’estiu. El jiurat està format, en cada categoria, per cinc persones de reconegut prestigi dins de l’àmbit de la cultura, i els premis es celebren amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

L’IEB és un consorci amb caràcter d’ens públic, integrat per l’Administració de la Comunitat Autònoma, la Universitat de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera. Entre d’altres, els seus objectius principals són la difusió de tot tipus d’activitats culturals que tenguin a veure amb les Illes Balears i la formació lingüística no reglada dels ciutadans. En aquest àmbit, fomenta l’organització de cursos, seminaris, conferències, centres d’autoaprenentatge i tota classe de tècniques i estratègies formatives. També s’encarrega de la programació de diverses activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l’exterior, i de la promoció interior de la llengua, com per exemple amb aquests premis literaris.

X