Inca vol que es declari el Dijous Bo com a festa d’interès cultural

Des de l’Ajuntament d’Inca es vol aconseguir que el Dijous Bo sigui declarat pel Consell de Mallorca com a festa d’interès cultural. Per aquest motiu s’ha posat en marxa un Consell Assessor del Dijous Bo, format per sis experts locals en història. Aquestes persones han començat la tasca d’elaborar un informe sobre les Fires i el Dijous Bo, i enviar-lo al Consell Assessor de Cultura Popular del Consell de Mallorca per tal que la institució pugui considerar la incoació de l’expedient.

«És de justícia que les Fires i el Dijous Bo tenguin aquest reconeixement, no sols per la tradició, sinó per la importància històrica que té i ha tengut», ha expressat Virgilio Moreno, batle d’Inca. Aspectes com la singularitat o l’antiguitat seran els punts forts dins l’informe que prepara el Consell Assessor.

El Ple del Consell de Mallorca acordà, dia 13 de desembre de 2012, el Reglament 3/2012, sobre el procediment que s’ha de seguir per a la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca. Així, es desprèn que, una vegada que es decideixi incoar l’expedient, la festa proposada ha de passar un examen per part del Consell Assessor de Cultura Popular. Després d’això, es pot aconseguir la declaració formal de festa d’interès cultural.

«Tal com anunciàrem fa temps, el nostre objectiu no és aturar-nos al FIC, sinó continuar treballant per aconseguir del Govern de les Illes Balears la declaració de festa d’interès turístic», ha comentat la regidora del Dijous Bo, Antònia Sabater. La darrera passa serà la tramitació de la declaració de Fira d’Interès Turístic Nacional per al Dijous Bo i les tres fires prèvies.

Per altra banda, cal recordar que Alfons XIII, en data de 15 d’abril de 1924, va declarar les fires d’Inca d’interès històric, tal com recull el cronista oficial d’Inca, Gabriel Pieras.

 

X