Homenatge del Dijous Bo al centenari del Teatre

Quan s’apaguin els llums del Dijous Bo Inca seguirà de festa. De festa d’aniversari. El divendres 14 de novembre un dels “veïns” més il·lustres de la ciutat es fa centenari: el Teatre Principal. I hi ha motius per a la celebració, ja que després d’una última etapa amb escassa activitat, que va desembocar en el tancament del recinte, el Teatre va camí de reeditar la seva antiga esplendor. L’Ajuntament s’ha proposat que la ciutat recuperi una de les seves icones i el 2015 ja estarà de nou en funcionament.

L’obstinació del consistori per revitalitzar el Teatre s’ha traduït, a més de la reforma pròpiament dita, en diverses activitats i en una iniciativa que donarà encara més llustre a l’efemèride: vincular el centenari amb el Dijous Bo. Així, la imatge publicitària de la fira i els diversos cartells de promoció estaran inspirats en un lema al·lusiu als 100 anys de vida del recinte, com defineix amb claredat el concurs convocat per seleccionar la millor imatge d’aquesta edició, que serà elegida per un jurat designat pel batle de la ciutat.

El destí ha volgut que el Dijous Bo d’aquest any i el centenari del Teatre estiguin enllaçats pel que fa a les seves respectives dates de celebració, però el consistori inquer ha volgut que el vincle vagi més enllà. El resultat serà que la millor imatge publicitària de la gran fira de Mallorca estarà impregnada també pel centenari aniversari d’un recinte que va ser orgull de la ciutat i tornarà a ser-ho.

X