Exhibicions, bon temps i Molta animació a la Fira de la Terra

X