Convocat el concurs per escollir la imatge del Dijous Bo amb el centenari del Teatre Principal com a lema

Ja s’ha obert el termini de presentació de les propostes, que finalitzarà el proper 1 d’octubre

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat convocar el concurs per seleccionar i guardonar la millor imatge publicitària destinada a promocionar el Dijous Bo.

El concurs té per finalitat promocionar la creació artística i donar difusió a la fira del Dijous Bo, per a la qual cosa s’estableix la concessió d’un premi de 500 euros al millor cartell o imatge publicitària.

El lema que haurà d’inspirar la imatge i cartells del Dijous Bo 2014 serà “Cent anys de Teatre Principal“.

Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió de l’obra guanyadora quedaran per sempre a favor de l’Ajuntament d’Inca.

Pot participar en aquest concurs qualsevol persona major d’edat en el moment de la inscripció, col·lectiu social o empresa. La tècnica de les obres a presentar és lliure, però adaptada als mitjans d’impressió.

Hi ha de figurar el text Dijous Bo 2014, 13 de novembre i l’escut de l’Ajuntament d’Inca. La imatge corporativa i l’escut de l’Ajuntament es podrà descarregar de la web www.incaciutat.com o bé es facilitarà remetent un correu electrònic a cm@ajinca.net.

Junt amb l’obra en paper o cartó ploma s’adjuntarà un CD-ROM amb la imatge en format jpg o pdf i tots aquells formats adients per a la seva adaptació (Freehand, Xdesign…).

Cada participant pot presentar un màxim de dos cartells, que han de ser originals i inèdits. Es poden presentar des d’avui i fins a l’1 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, al Servei d’Informació General (Ajuntament d’Inca, plaça d’Espanya, 1 planta baixa).

El jurat encarregat de decidir l’obra guanyadora serà designat pel batle d’Inca. El jurat proposarà la concessió del premi i podrà declarar desert el concurs.

Les persones inscrites com a autors han de presentar obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris.

L’Ajuntament d’Inca es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres presentades o de les seleccionades pel jurat amb aquesta finalitat.

Bases del concurs

X