Concurs Ornitològic al Mercat Municipal

Aquesta horabaixa s’ha inaugurat, al Mercat Municipal d’Inca, la XLVII edició del Concurs Ornitològic Dijous Bo 2017.

L’organització va a càrrec de l’Associació de Canaricultors i Aucells de Camp de la ciutat del Raiguer.

Al següent web és possible consultar els resultats del XLVII Concurs Ornitològic:

X